800 393 939

Zákonné zverejňovanie

Dokumenty pre SAB o.c.p., a.s. a SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod

Výročné správy

Výročná správa 31.12.2016:

1.45 MB

Výročná správa 31.12.2017:

4.92 MB

Výročná správa k 31. 12. 2018

12.29 MB

Výročná správa k 31. 12. 2019

1.13 MB

Výročná správa k 31. 12. 2020

1.51 MB

Výročná správa k 31.12.2021

1.92 MB

Výročná správa k 31.12.2022

1.50 MB

Výročná správa 31.12.2023:

1.52 MB

Polročné správy

Polročná správa 30.06.2018

2.27 MB

Polročná správa 30.06.2017:

3.42 MB

Polročná správa 30.06.2019

7.35 MB

Polročná správa 30.06.2020

14.49 MB

Polročná správa 30.06.2021

2.08 MB

Polročná správa 30.06.2022

1.56 MB

Polročná správa 30.06.2023

8.60 MB

Povinne zverejňované informácie o obchodníkovi

Povinne zverejňované informácie k 30.06.2020:

386.24 KB

Povinne zverejňované informácie k 31.12.2018:

296.86 KB

Povinne zverejňované informácie k 30.06.2018:

895.62 KB

Povinne zverejňované informácie k 31.12.2019:

957.68 KB

Povinne zverejňované informácie k 30.06.2019:

386.24 KB

Povinne zverejňované informácie k 31.12.2020:

956.80 KB

Povinne zverejňované informácie k 30.06.2020:

386.24 KB

Povinne zverejňované informácie k 30.06.2021:

953.87 KB

Prudenciálne požiadavky na Obchodníka k 31. 12. 2021

557.67 KB

Prudenciálne požiadavky na Obchodníka k 31. 12. 2022

0.00 B

Prudenciálne požiadavky na Obchodníka k 31. 12. 2023

587.83 KB

Dokumentácia emitentov

SAB FG Výročná správa (konsolidovaná) 2017

5.44 MB

SAB FG Výročná správa (konsolidovaná) 2018

6.78 MB

SAB FG Výročná správa 2018

0.00 B

SAB Finance Výročná správa 2018

0.00 B

SAB Holding Výročná správa 2018

0.00 B

SAB Holding Výročná správa 2019

0.00 B

SAB Holding Výročná správa 2020

0.00 B

SAB Holding Výročná správa 2021

0.00 B

SAB Holding Výročná správa 2022

0.00 B

SAB Holding - Stanovy

0.00 B

SAB Holding - Zakladatelská listina

0.00 B
Pin SAB o.c.p., a.s. photo

SAB o.c.p., a.s.
Gajova 2513/4
Bratislava - Staré Mesto 811 09
Slovenská republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

SAB o.c.p., a.s.

Gajova 2513/4
Bratislava - Staré Mesto 811 09
Slovenská republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

IČO: 35 960 990
DIČ: 2022088123

LEI: 31570020000000002505

Pin SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod photo

SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod
Na příkopě 969/33
110 00 Praha 1, Staré Město
Česká republika

SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod

Na příkopě 969/33
110 00 Praha 1, Staré Město
Česká republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

IČO: 084 52 962
DIČ: CZ699003130

LEI: 315700JTGQTUR1DHPT61

Web přivedlo k životu

2020