800 393 939

Správna investícia začína správnou voľbou.

Zvoľte si SAB o.c.p. a dlhodobo tak zhodnocujte svoje finančné prostriedky.

SAB o.c.p. je od 1. 3. 2022 Tvůrcem trhu pro akcie SAB Finance

Obchodník s cennými papíry SAB o.c.p, který je součástí skupiny, získal na konci roku 2021 rozhodnutí Národní banky Slovenska o rozšíření licence o obchodování na vlastní účet. Rozšíření licence je v souladu se strategií společnosti, jejímž cílem je provádět činnost Tvůrce trhu (Market Makera) pro akcie SAB Finance na Burze cenných papírů Praha.

Činnost Tvůrce trhu SAB o.c.p vykonává od 1. 3. 2022.

V souvislosti se zahájením činnosti tvůrce trhu nabídne SAB o.c.p. svým klientům obchodování s akciemi SAB Finance zdarma. Bez poplatku je také vedení majetkového účtu pro akcie SAB Finance.

SAB o.c.p. je členem Burzy cenných papírů Praha od poloviny roku 2021.

SAB o.c.p., a.s se stává novým členem Burzy cenných papírů Praha a je tak 16. členem burzy

Celá tisková zpráva na webu pražské burzy.

Partner pre Vaše investície

Ako licencovaný obchodník s cennými papiermi sme regulovaným subjektom, ktorý podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Naše povolenie na poskytovanie investičných služieb nájdete na stránke Národnej banky Slovenska.

SAB o.c.p., a.s. sa zameriava na poskytovanie profesionálnej a diskrétnej správy majetku svojich klientov.

S čím Vám môžeme pomôcť

Klient bude u nás vždy na prvom mieste. V našej ponuke produktov je momentálne dlhopis emitovaný firmou zo skupiny SAB. Na rozširovaní ponuky produktov pracujeme.

Poskytované produkty

 • Dlhopisový program SAB Holding

  Investičný nástroj vhodný pre investorov, ktorým nestačia výnosy na termínovaných vkladoch a zároveň preferujú pravidelnú výplatu stabilných výnosov.

  Viac

 • Fond kvalifikovaných investorov TBGF SICAV a.s.

  ***Připraveno pro Vaši investici ***

   

   

  Výkonnost za rok 2023 7,73% p.a.

   

   

  Fond TBGF SICAV je fond založený ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

  * určeno pro kvalifikované investory

  - Vyvážená investiční strategie
  - Atraktivní výnos
  - Nulové vstupní a výstupní poplatky
  - Bankovní kontrola
  - Profesionální správa majetku fondu
  - Regulace Českou národní bankou
  - Investice s daňově osvobozeným výnosem po 3 letech

   

  http://www.tbgf.cz

   

 • Dlhopisy FCM BANK LIMITED

  Investičný nástroj vhodný pre investorov, ktorým nestačia výnosy na termínovaných vkladoch a zároveň preferujú pravidelnú výplatu stabilných výnosov.

  Viac

 • Dlhopis SAB Holding 3,18/24 II

  Investičný nástroj vhodný pre investorov, ktorým nestačia výnosy na termínovaných vkladoch a zároveň preferujú pravidelnú výplatu stabilných výnosov.

  Viac

 • Dluhopis SAB Holding 3,58/24

  Investičný nástroj vhodný pre investorov, ktorým nestačia výnosy na termínovaných vkladoch a zároveň preferujú pravidelnú výplatu stabilných výnosov.

  Viac

 • Veřejný návrh na odkup akcií Trinity Bank, a.s.

  Tento Veřejný návrh se vztahuje na kusové zaknihované akcie třídy A (základní akcie), jejichž emitentem je Trinity Bank, a.s.

  ISIN: CZ0008044104, jejichž emisní kurs je plně splacen, do maximálního počtu 574 000 kusů

  Tento Veřejný návrh se nevztahuje na kusové zaknihované akcie třídy B (bonusové akcie), jejichž emitentem je Trinity Bank, a.s.

  Viac

Poskytované služby

Ponúkame hlavné a vedľajšie investičné služby v rozsahu našej licencie vydanej Národnou bankou Slovenska.

 • Investičné poradenstvo

  Rozumieme investíciám a aktívne pomáhame klientom zorientovať sa a správne investovať. Službu Investičného poradenstva poskytujeme prednostne profesionálnym klientom, prípadne klientom na vyžiadanie za poplatok.

 • Emisia skupinových Dlhopisov

  Pre spoločnosti v skupine SAB zabezpečujeme kompletný servis súvisiaci s emisiou dlhopisov až po ich následné umiestňovanie klientom v Slovenskej a Českej republike.

Pin SAB o.c.p., a.s. photo

SAB o.c.p., a.s.
Gajova 2513/4
Bratislava - Staré Mesto 811 09
Slovenská republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

SAB o.c.p., a.s.

Gajova 2513/4
Bratislava - Staré Mesto 811 09
Slovenská republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

IČO: 35 960 990
DIČ: 2022088123

LEI: 31570020000000002505

Pin SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod photo

SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod
Na příkopě 969/33
110 00 Praha 1, Staré Město
Česká republika

SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod

Na příkopě 969/33
110 00 Praha 1, Staré Město
Česká republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

IČO: 084 52 962
DIČ: CZ699003130

LEI: 315700JTGQTUR1DHPT61

Web přivedlo k životu

2020